Конкурс за ученике

ШколаЕразмус

 

 

Железничка техничка школа Београд

КОНКУРС

за избор учесника мобилности у оквиру Еразмус+пројекта

Учење кроз праксу – успех у будућности

Основне информације

Мобилност: обављање стручне праксе

Mесто: Лимасол, Кипар

Трајање мобилности: 14 дана + 2 дана путовања

Планирани период мобилности: април 2024. године

Трошкови путовања, смештаја са исхраном, локалног превоза, улазница за музеје и друге културне институције за учеснике финансирају се средствима Европске уније у оквиру програма Еразмус+ и учешће у мобилности је бесплатно.

Циљеви мобилности

 • Унапредити стручнекомпетенције ученика кроз стручну праксу ради повећања конкурентности на тржишту рада
 • Унапредити језичке компетенције ученика у области енглеског језика струке ради повећања конкурентности на тржишту рада

Учесници мобилности

 • 8 ученика четвртог разреда образовног профила Електротехничар телекомуникација

Услови за учешће у мобилности

На Конкурс се могу пријавити ученици четвртог разреда образовног профила Електротехничар телекомуникација.

 

Избор учесника мобилности

 

Избор учесника врши комисија коју чине помоћник директора Александар Тошић, стручни сарадник - педагог Милена Ракита, стручни сарадник - психолог Јелена Милић и наставник енглеског језика Оливера Милићевић.

 

Ученици који ће учествовати у мобилности биће изабрани на основу:

 

 1. Мотивације за учешће у мобилности

Мотивација за учешће процењује се на основу квалитета мотивационог писма.

 1. Познавања енглеског језика

Знање енглеског језика процењује се путем теста.

 1. Постигнућа из стручних предмета у трећем разреду

Постигнућа из стручних предмета процењују се на основу просечне оцене из предмета Електроника, Приступне мреже и уређаји, Сигнално телекомуникациони системи и Комутациона техника у трећем разреду.

 1. Процене односа ученика према обавезама и другим људима

Процена се обавља на основу интервјуа и оцене из владања у трећем разреду.

 1. Социо-економског и здравственог статуса ученика

Процена се обавља на основу одговарајуће документације којом се потврђује социо-економски и здравствени статус ученика.

 

Пријава на конкурс

 

За пријаву на Конкурс кандидати треба да доставе следећу документацију:

 1. Мотивационо писмо у штампаном формату
 2. Копију сведочанства трећег разреда
 3. Изјаву о тачности и потпуности података у приложеној документацији
 4. Документацију којом се потврђује социо-економски и здравствени статус ученика.

 

Документација којом се потврђује социо-економски и здравствени статус ученика

 

СИТУАЦИЈА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тежа хронична стања/ болести (системске болести, карцином, дислексија, дисграфија и слично)

Документ издат од надлежног државног органа који потврђује здравствено стање. Уколико то није применљиво, потребно је доставити налаз специјализованог лица (лекара, психолога, и слично) који потврђује здравствено стање.

Ученик прима социјалну помоћ/ученик чија породица  прима социјалну помоћ.

Потврда из Центра за социјални рад или другог државног органа која доказује примање социјалне помоћи. 

Ученик живи у општини која спада у неразвијене, девастиране, најнеразвијеније општине Републике Србије.*

Очитана лична карта или копија личне карте на којој се види адреса пребивалишта ученика.

Ученик је у старатељској/хранитељској породици или у установи социјалне заштите.

Оверена копија Решења о старатељству коју оверава Центар за социјални рад; Уговор о хранитељству или оверена копија Решења о хранитељском смештају коју оверава Центар за социјални рад.

Ученик је издржаван од стране самохраног родитеља (једнородитељска породица).

Извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење о проглашењу несталог лица умрлим; Извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства; Потврда казнено-поправне установе да је други родитељ у затвору дуже од 6 месеци.

Ученик није путовао ван граница Србије.

Копија пасоша; У случају да ученик не поседује пасош, изјава коју потписују ученик и родитељ/старатељ. Образац изјаве преузима се од чланова комисије.

Ученик припада ромској националној мањини.

Потврда Националног савета Рома.

 

* Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину у неразвијене, девастиране, најнеразвијеније општине Републике Србије спадају: Алексинац, Алибунар, Бабушница, Бачки Петровац, Бајина Башта, Баточина, Бела Црква, Бела Паланка, Блаце, Богатић, Бојник, Бољевац, Босилеград, Брус, Бујановац, Црна Трава, Чока, Ћићевац, Ћуприја, Деспотовац, Димитровград, Дољевац, Гаџин Хан, Голубац, Ириг, Ивањица, Кнић, Књажевац, Коцељева, Ковачица, Ковин, Краљево, Крупањ, Кучево, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Љиг, Љубовија, Мајданпек, Мали Иђош, Мали Зворник, Мало Црниће, Медвеђа, Мерошина, Мионица, Нова Црња, Нова Варош, Нови Пазар, Опово, Осечина, Параћин, Петровац на Млави, Пландиште, Прешево, Прибој, Пријепоље, Прокупље, Рача, Рашка, Ражањ, Рековац, Сечањ, Сјеница, Смедеревска Паланка, Соко Бања, Србобран, Сурдулица, Свилајнац, Сврљиг, Шид, Тител, Трговиште, Трстеник, Тутин, Уб, Варварин, Велика Плана, Велико Градиште, Владичин Хан, Владимирци, Власотинце, Жабаљ, Жабари, Жагубица, Житиште, Житорађа.

Документација се доставља члановима комисије за одабир учесника мобилности – Милени Ракити или Јелени Милић.

 

Рок за пријаву кандидата је од 30. 11. до 8. 12. 2023. године до 13 часова.

 

Процес селекције биће спроведен у периоду од 11. до 18. 12. 2023. године. О термину тестирања знања енглеског језика  и интервјуа сви пријављени кандидати биће благовремено обавештени.

 

Резултати селекције биће објављени на веб-сајту школе и огласној табли

20.12.2023.  године.

 

Детаљан опис поступка селекције приказан је у документу

 

Поступак избора учесника мобилности

, који је саставни део конкурса.

 

За све информације у вези са конкурсом можете се обратити координатору Пројектног тима Вишњи Минчев до истека рока за пријаву.

 

 

Датум уноса:30.11.2023

АКТУЕЛНОСТИ

Кроз Професорску колонију

У непосредној близини Железничке техничке школе налази се насеље Професорска колонија које свој назив дугује чињеници да су почетком двадесетог века на овом палилулском простору биле сагра...

Детаљи »


Превенција трговине људима - радионица

  У петак 22.12.2023. у свечаној сали школе, одржана је радионица у циљу превенције трговине људима. Радионицу су организовале наставница Споменка Миљанић и педаг...

Детаљи »


Одржан угледни час „АПБ – идејно решење, израда и примена“

 

Детаљи »


Конкурс за ученике

   

Детаљи »


Припремне активности за прославу 8. марта

  Стручни сарадник, школски психолог Јелена Милић, организовала је за ученике одељења 2/2 занимљиву радионицу о изради цветних аранжмана од украсне хар...

Детаљи »