Тимови

ЖТШ

 

САСТАВ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024.

1. Стручни актив за развојно планирање

Чланови актива:

 • Снежана Кнежевић, председник стручног актива
 • Драгана Китановић, наставник, представник Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе
 • Вишња Минчев, наставник, представник Тима за међународну сарадњу и писање пројеката
 • Милена Ракита, педагог Школе
 • Адамовић Јасмина, представник Савета родитеља
 • Костић Татјана, члан Школског одбора, представник соц. партнера
 • Дражен Мијовић, представник ученичког парламента

2. Стручни актив за развој школског програма

 

Чланови актива:

 • Александар Тошић, председник стручно гактива
 • Тања Антонијевић, наставник
 • Вук Вујовић, наставник
 • Златко Радосављевић, директор
 • Дејан Пишчевић, наставник
 • Јелена Јовановић, наставник
 • Јелена Милић, психолог

*По потреби се у рад стручног актива укључују и други наставници

3. Тим за инклузивно образовање

 

 • Јелена Милић, стручни сарадник - психолог, координатор Тима
 • Милена Ракита, стручни сарадник - педагог
 • Златко Радосављевић, директор

*У рад тима се укључују сви наставници који имају ученике којима је урађен ИОП или им је потребна подршка

4. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 • Милена Ракита, стручни сарадник – педагог, координатор Тима
 • Јелена Милић, стручни сарадник - психолог
 • Душица Ђорђевић, наставник
 • Ана Аничић, наставник
 • Нина Младеновић 1/6, представник Ученичког парламента
 • Биљана Ћосић, представник Савета родитеља ученика

 

*У рад тима се укључују наставници, одељењске старешине код којих је на часу/дежурству дошло до насиља и одељењске старешине ученика који су учествовали.

5. Тим за самовредновање

 

 • Милена Ракита, стручни сарадник - педагог, координаторТима
 • Снежана Кнежевић, представник стручног актива за развојно планирање
 • Горица Миљић, наставник
 • Јелена Милић, стручни сарадник -психолог
 • Јелена Скоковић, представник Школског одбора
 • Марија Вучић оповић, представник Савета родитеља
 • Маја Стеванов , представникУченичког парламента

 

*У раду обавезно учествује директор Школе

 

6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

 

 • Драгана Китановић, наставник, координаторТима
 • Златко Радосављевић, директор
 • Снежана Кнежевић, представник стручног актива за развојно планирање
 • Јелена Милић, стручни сарадник – психолог
 • Рајка Голубовић, наставник, представникШколскогодбора
 • Владимир Веселиновић, представник Савета родитеља
 • Дејан Шиљевић, представник Ученичког парламента

 

7. Тим за развој међупредметних  компетенција и предузетништва

 

 • Јасна Рапајић Илић, наставник - координатор Тима
 • Јелена Милић, стручни сарадник – психолог
 • Светлана Братић, наставник
 • Горан Петровић, наставник
 • Сања Милојевић, наставник

8. Тим за професионални развој

 

 • Наташа Живановић, координатор Тима
 • Сања Милојевић, наставник
 • Мила Мрдак, наставник
 • психолог школе Јелена Милић

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Стручни тим за каријерно вођење и  саветовање

 

 • Јелена Милић, стручни сарадник – психолог, координатор Тима
 • Милена Ракита, стручни сарадник – педагог
 • Соња Радојевић Секуловић, наставник
 • Оливера Милићевић, наставник
 • Александра Ђукановић, наставник
 • Зорица Митић, наставник

 

10. Тим за промоцију школе

 • Ана Аничић, наставник, координатор Тима
 • Предраг Стјепчевић, наставник
 • Милош Стојковић, наставник
 • Маја Јаковоски, наставник
 • Драгана Мандић, наставник
 • Саша Ђокић, наставник
 • Божана Делибашић, наставник
 • Вук Перић, наставник
 • Милијана Добросављевић – сајт и фејсбук школе

11. Тим за међународну сарадњу и израду пројеката

 • Вишња Минчев, наставник, координатор Тима
 • Милена Ракита, стручни сарадник - педагог
 • ФилипСајић, наставник

 

12. Тим за иновирање наставних планова и програма

 • Ана Пантић, наставник, координатор Тима
 • Весна Сарајлић, наставник
 • АлександарТошић, наставник
 • Александар Зеленовић, наставник

 

Стручна већа

 

 

 

 

Стручно веће А1

др Соња Секуловић Радојевић

мр Драгана Китановић

Стручно веће А2

Нада Бањанин Ђуричић

Вук Перић

Стручно веће А3

Јелена Лужњанин

Бранислав Ђокановић

Стручно веће А4

Маријана Балабушић

Александра Ђукановић

Стручно веће А5

Будимир Марковић

Милош Стојковић

 

 

Датум уноса:20.09.2023

АКТУЕЛНОСТИ

Припремне активности за прославу 8. марта

  Стручни сарадник, школски психолог Јелена Милић, организовала је за ученике одељења 2/2 занимљиву радионицу о изради цветних аранжмана од украсне хар...

Детаљи »


Изабрани учесници мобилности на Кипру

    На Конк...

Детаљи »


Прваци Општине Палилула

  На Општинском такмичењу у кошарци које је одржано 23. 10.2023. у Спортском центру ,,Падинска Скела" екипа Железничке техничке школе освојила је прво место. Честитамо нашим т...

Детаљи »


Еразмус за Железничку техничку школу

Еразмус за Железничку техничку школу...

Детаљи »


Одржане припреме за учеснике мобилности у Немачкој

 

Детаљи »


(НЕ)ПРИЛАГОЂЕН

У понедељак, 4. септембра 2023. године, ученици и наставници Железничке техничке школе,  љубитељи позоришта и лепог дружења,  посетили   су позориште Битеф театар и гледали представу ,,(НЕ...

Детаљи »


Транспорни комерцијалиста - практична настава

  У оквиру практичне наставе у блоку ученици одељења 3/2 су у пратњи предметних наставника Наташе Милуновић и Филипа Сајићa обишли железничку станицу Вршац и знаменито...

Детаљи »


Одржан угледни час „АПБ – идејно решење, израда и примена“

 

Детаљи »


Златни дан

  На Општинском такмичењу у атлетици, које је одржано 21. марта на Омладинском стадиону, атлетска екипа Железничке техничке школе освојила је три златн...

Детаљи »