Распоред консултација

ЖТШ

 

 

Предмет

 

 

термин консултација

( дан и час)

 

Презиме и име

 

Српски језик и књижевност

уторак 1815 до 1900

Радојевић Секуловић Соња

среда  1725 до 1810

 Добросављевић Милијана

петак 1355 до 1440

Павловић Владимир

уторак 910до 955

Антонијевић Тања

четвртак 1100 до 1145

Братић Светлана

Енглески језик

четвртак 1355 до 1440

Китановић Драгана

понедељак 1445 до 1530

Минчев Вишња

четвртак 1445 до 1530

Милићевић Оливера  (Дмитрић Никола)

Француски језик

уторак 1320 до 1405

Aничић Ана

Немачки језик

уторак 1445 до 1530

Дех Маргита

Руски језик

среда 1320 до 1405

Стјепановић Маја

Пословни енглески језик

четвртак 1355 до 1440

Китановић Драгана

понедељак 1445 до 1530

Минчев Вишња

четвртак 1445 до 1530

Милићевић Оливера  (Дмитрић Никола)

Пословни немачки језик

уторак 1445 до 1530

Дех Маргита

Пословни француски језик

уторак 1320 до 1405

Aничић Ана

Немачки језик-стручни

уторак 1445 до 1530

Дех Маргита

Историја

четвртак 910 до 955

Голубовић Рајка

петак 1100 до 1145

Мандић Драгана

Географија

четвртак 910 до 955

Голубовић Рајка

среда 1010 до 1055

Протић Срђан

Физичко васпитање

уторак 1635до 1720

Драгутиновић Јелица

понедељак  1100до 1145

Петровић Горан

понедељак  1010 до 1045

Спасојевић Снежана

Ликовна култура

уторак 1010 до 1055

Загорац Александар

Музичка уметност

среда 1010 до 1055

Грковић Теодора

Социологија

четвртак 1725до 1810

Бањанин Ђуричић Нада

Филозофија

четвртак 1135до 1220

Ђорђевић Душица

Основи саобраћајне психологије

петак 1010 до 1055

Ђокић Лепа

Устав и права грађана

среда 1355 до 1440

Миљанић Споменка

петак 910 до 955

Бањанин Ђуричић Нада

Грађанско васпитање

среда 1355 до 1440

Јашовић Борис

понедељак 1100 до 1145

Ђорђевић Душица

четвртак 1725до 1810

Бањанин Ђуричић Нада

Верска настава

петак 910 до 955

Ђокић Саша

Математика

 

 

 

 

 

понедељак 1445 до 1530

Мишковић Ненад

уторак 910 до 955

Ђокановић Бранислав

среда 1355 до 1440

Марковић Владан

уторак 1100 до 1145

Ђермановић Сандра

понедељак 1010 до 1035

Давидовић Драгана

среда  1725 до 1810

Миљић Горица

петак 1355 до 1440

Лужњанин Јелена

Основе програмирања

уторак 1100 до 1145

Ђермановић Сандра

Рачунарство и информатика

петак 1355 до 1440

Лужњанин Јелена

понедељак 1010 до 1035

Давидовић Драгана

уторак 910 до 955

Ђокановић Бранислав

Биологија

понедељак  1150 до 1235

Климента Данијела

Физика

среда  1100 до 1145

Павела Татјана

Хемија

среда 1010 до 1055

Делибашић Божана

Техничко цртање са нацртном геометријом

понедељак 1100 до 1145

Ђукановић Александра

Рачунарска графика и мултимедија

понедељак 910 до 955

Рапајић Илић Јасна

Вучна возила  I, II ТВ

среда 1355 до 1440

Кнежевић Снежана

Вучна возила III

уторак 1635 до 1720

Балабушић Маријана

Вучена возила

понедељак 1100 до 1145

Ђукановић Александра

Техничка механика

среда 1355 до 1440

Кнежевић Снежана

понедељак 1100 до 1145

Ђукановић Александра

Механика

петак 1010 до 1055

Скоковић Јелена

Информационе технологије

понедељак 910 до 955

Рапајић Илић Јасна

Моторна пружна возила

понедељак 1535 до 1625

Вулетић Драгомир

Возна средства и вуча возова

петак 1010 до 1055

Скоковић Јелена

Техничке комуникације

понедељак 1010 до 1055

Рапајић Илић Јасна

Употреба вучених возила

понедељак 1100 до 1145

Ђукановић Александра

Кочнице и кочење

петак 1535 до 1620

Ерцег Марјана

Основи машинства

понедељак 1010 до 1055

Рапајић Илић Јасна

Служба вуче III разред

среда 1355 до 1440

Кнежевић Снежана

Служба вуче IV разред

понедељак 1535 до 1625

Вулетић Драгомир

среда 1635 до 1720

Бекчић Иво

Техничко-колска служба

среда 1355 до 1440

Кнежевић Снежана

Машински елементи

понедељак 1010 до 1055

Рапајић Илић Јасна

Железничка постројења 2

понедељак  1355 до 1440

Стјепчевић Предраг

Системи аутоматског управљања у СС техници

четвртак 1355 до 1440

Мрдак Мила

Електротехнички материјали

понедељак  1355 до 1440

Стјепчевић Предраг

Средства осигурања и везе

петак 1150 до 1235

Ђокић Наташа

четвртак 910 до 955

Радосављевић Златко

Стабилна постројења електровуче

понедељак  1355 до 1440

Стјепчевић Предраг

Електроника I

четвртак 1355 до 1440

Мрдак Мила

Телекомуникациони водови

четвртак 910 до 955

Радосављевић Златко

Друмски СС уређаји

четвртак 1240 до 1325

Дмитрић Маријана

Пружни СС уређаји

уторак 1635 до 1720

Балабушић Маријана

понедељак 1150 до 1235

Радосављевић Златко

Електрични уређаји

уторак 1635 до 1720

Балабушић Маријана

уторак 1355 до 1440

Вујановић Ален

Изборна технологија рада

уторак 1355 до 1440

Вујановић Ален

Станични СС уређаји

понедељак 1150 до 1235

Радосављевић Златко

Теорија телекомуникација

четвртак 1240 до 1325

Дмитрић Маријана

Комутациона техника

понедељак 1635 до 1720

Вујовић Ивана

Основе електротехнике

петак 1100 до 1145

Вукосављевић Нела

понедељак  1355 до 1440

Стјепчевић Предраг

четвртак 1240 до 1325

Дмитрић Маријана

Електрична мерења

понедељак  1355 до 1440

Стјепчевић Предраг

Електроника и материјали

четвртак 1355 до 1440

Мрдак Мила

Сигнално-телекомуникациони системи

уторак 1355 до 1440

Вујановић Ален

Приступне мреже и уређаји

четвртак 1240 до 1325

Дмитрић Маријана

Аплокативни програми

понедељак  1355 до 1440

Стјепчевић Предраг

Електроника II

четвртак 1355 до 1440

Мрдак Мила

Економика и организација предузећа

среда 1635 до 1720

Соколовић Жељко

Примена рачунара у електротехници

понедељак  910 до 955

Стјепчевић Предраг

Телекомуникациони водови

понедељак 1150 до 1235

Радосављевић Златко

Теорија телекомуникција

четвртак 1240 до 1325

Дмитрић Маријана

Телекомуникациона мерења

четвртак 1635 до 1720

Мрдак Мила

Телекомуникационе мреже и терминали

четвртак 1240 до 1325

Дмитрић Маријана

Техника дигиталног преноса

понедељак 1150 до 1235

Радосављевић Златко

Системи преноса

понедељак 1635 до 1720

Заборски Дамир

Рачунарске мреже

четвртак 1815 до 1900

Ранковић Драган

Информациони системи на железници

уторак 1355 до 1440

Вујановић Ален

Електрична опрема на вученим возилима

уторак 1635 до 1720

Балабушић Маријана

Основи саобраћаја и транспорта

петак  1240 до 1325

Митић Петковић Зорица

Познавање робе

понедељак 1635 до 1720

Пантић Ана

Економика саобраћаја

петак  1240 до 1325

Митић Петковић Зорица

Транспортно право,маркетинг и шпедиција

среда 910 до 955

Миљанић Споменка

петак  1240 до 1325

Митић Петковић Зорица

Транспортно рачуноводство

уторак 1815 до 1900

Богдановић Богдан

понедељак 1635 до 1720

Пантић Ана

Организација превоза путника

четвртак 1315 до 1400

Сајић Филип

четвртак 1725 до 1810

Стевановић Зоран

Превоз путника

среда 910 до 955

Миљанић Споменка

Основи економије саобраћаја и транспорта

петак  1240 до 1325

Митић Петковић Зорица

Транспортно право и шпедиција

среда 910 до 955

Миљанић Споменка

Познавање робе са транспортном механизацијом

понедељак 1635 до 1720

Пантић Ана

Железнички саобраћај

уторак 1535 до 1620

Костић Дејан

среда 1010 до 1055

Тошић Александар

Експлоатација вучених возила

уторак 1010 до 1055

Држајић Предраг

Технологија превоза путника

среда 910 до 955

Миљанић Споменка

четвртак 1315 до 1400

Сајић Филип

Организација железничког саобраћаја

уторак 1010 до 1055

Држајић Предраг

уторак 1815 до 1900

Богдановић Богдан

уторак 1150 до 1235

Сарајлић Весна

Превоз ствари

среда 910 до 955

Миљанић Споменка

четвртак 1445 до 1530

Трифуновић Југослав

Железничка возила

уторак 1010 до 1055

Држајић Предраг

Железничка постројења 1

петак 1150 до 1235

Ђокић Наташа

Употреба кола

среда 1010 до 1055

Тошић Александар

Технологија робног превоза

понедељак 1635 до 1720

Милојевић Сања

четвртак 1315 до 1400

Сајић Филип

Технологија железничког саобраћаја

среда 1010 до 1055

Тошић Александар

уторак 1535 до 1620

Костић Дејан

четвртак 1315 до 1400

Сајић Филип

Организација превоза ствари

понедељак 1635 до 1720

Милојевић Сања

Маркетинг услуга у саобраћају и транспорту

уторак 1535 до 1620

Костић Дејан

Железничка инфраструктура ТК

петак 1150 до 1235

Ђокић Наташа

Основи статистике

уторак 1100 до 1145

Ђермановић Сандра

Организација и менаџмента у железничком саобраћају

уторак 1535 до 1620

Костић Дејан

Информациони системи железнице

уторак 1535 до 1620

Костић Дејан

петак 1535 до 1620

Ерцег Марјана

Пословне комуникације

уторак 1535 до 1620

Костић Дејан

Практична настава СТТ, ТК, ВОЗ, КОН

среда 1010 до 1055

Тошић Александар

четвртак 1445 до 1530

Трифуновић Југослав

уторак 1535 до 1620

Марковић Будимир

Практична настава ТТКД

петак 1010 до 1055

Скоковић Јелена

понедељак 1010 до 1055

Рапајић Илић Јасна

Практична настава ТВ

среда 1355 до 1440

Кнежевић Снежана

понедељак 1010 до 1055

Рапајић Илић Јасна

Практична настава ЕССП, ЕТТ

понедељак  1355 до 1440

Стјепчевић Предраг

понедељак 1150 до 1235

Радосављевић Златко

уторак 1635 до 1720

Балабушић Маријана

Консултације за стручно оспособљавање за образовне профиле Саобраћајно-транспортни радник и Возач моторних пружних возила

по договору са организатором ванредних испита

 

                                                                                                                                  

Датум уноса:20.09.2016

АКТУЕЛНОСТИ

Такмичења поводом Дана школе

01.октобар, Дан Железничке техничке школе, обележен је организовањем такмичења из саобраћајних прописа, транспортно-комерцијалних послова и математике. Такмичења из области саобраћа...

Детаљи »


ЗЕН тријумфовао на конкурсу ЕУ Инфо центра

На конкурсу за креативне и иновативне радове ученика средњих школа у оквиру пројекта ЕУ Инфо центра „Европски дневник“, рад Новинарске секције Железничке техничке школе освојио је ...

Детаљи »


Награда за најбољи портфолио

На конкурсу „Академије Филиповић“ за најбоље уређен електронски портфолио за наставнике и ученике  у школској 2015/2016. години прва награда додељена је Вишњи Минчев, наставнику енглеског језика у Желез...

Детаљи »


Угледни часови у Економско-трговинској школи у Кули

Поводом 9. новембра, дана обележавања „Кристалне ноћи“, односно ноћи погрома који се десио широм Немачке и Аустрије 1938. године и који је био усмерен против јеврејских грађана широм земље, Економско-трг...

Детаљи »


Сребро за Владимира Броћету

Под покровитељством Министарства за омладину и спорт Републике Србије, а у организацији Кик-бокс савеза Београда, у суботу, 12.11.2016. године, у Спортском друштву „Раднички" на Црвеном крсту одржан је трад...

Детаљи »


Час грађанског у Скупштини

У четвртак, 08.12.2016. године, у одељењу 22 час Грађанског васпитања одржан је на неуобичајен начин – у Народној скупштини. Заједно са наставником Срђаном Протићем и одељењским старе...

Детаљи »


Школска слава Свети Сава

У петак, 27. јануара 2017. године, у Железничкој техничкој школи свечано је  обележена школска слава Свети Сава. Са циљем да се светосавске вредности  истакну и не забораве,  чланови Драмске секције ...

Детаљи »


Такмичење из верске наставе

У Шестој београдској гимназији одржано је 25.03.2017. године  Општинско такмичење из верске наставе. Нашу школу представљали су ученици Данијела Мирић 1-11, Марко Ђуричић 3-3, Михајло Пејатовић 3-6  и  Фи...

Детаљи »


Општинско такмичење из историје

На Општинском такмичењу из историје, које је одржано је 12.03.2017. године у Петој београдској гимназији, Железничку техничку школу представљало је четворо ученика и сви су изборили пласм...

Детаљи »


Стручно путовање 2017.

Железничка техничка школа сваке школске године организује стручно путовање за ученике завршних и матурских одељења, са циљем савлађивања и усвајања дела наставног програма непосред...

Детаљи »