УПРАВА

 • Дејан Алексић, директор школе

  др Дејан Алексић, директор школе

  Магистрирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду на тему „Елементи одржавања аутопута и смањења емисије угљендиоксида у оцени економске оправданости увођења Мултимедијалне технологије А1“. Докторски рад на тему „Конволуције екстерних фактора у оцени ризика ванредних догађаја на железници“ одбранио је на истом факултету 2016. године. 

  Професионалну каријеру почиње као наставник саобраћајне групе предмета у Саобраћајној школи „Пинки“ у Новом Саду, а 2004. године прелази у Железничку техничку школу.

  Био је учесник у  програму Хиљаду младих лидера Србије који је реализован под покровитељством Народне канцеларије Председника Републике Србије и стекао Уверење о стеченом знању о основама лидерства, стратешког планирања и писања пројеката. Активно је учествовао у припреми неколико правилника као члан радних група Завода за унапређивање образовања и васпитања, а радио је и као сарадник у ПИСА програму за тестирање ученика. Коаутор је програма стручног усавршавања Савремене технологије друмског и железничког саобраћаја, акредитованог за школску 2008/2009. годину.  

  Аутор је више стручних и научних радова. Од 01.12.2014. године обавља  дужност директора Железничке техничке школе.

   Стручни и научни радови

  •  Алексић, Д., Весковић, С., Марковић, М., Милинковић С., Павловић, Н., Мијаиловић Р., Танацков, И.,  Могућност примене Мултимодалне технологије А на делу коридора X кроз Србију у циљу смањења емисије CO2  гаса, Међународна научна конференција Глобализација и животна средина, ISBN 978-86-904721-5-4, стр. 65, април 2009, Београд (М33)
  • Тепић, Ј., Сремац, С., Алексић, Д., Танацков, И., Стојић, Г., Multimodal Transport Technology A for Reducing Carbon dioxide Emission, REACT The International Conference on Climate Friendly Transport, ISBN 978-86-7395-282-6, стр. 282, мај 2011, Београд (M33)
  • Станић, М., Стојић, Г., Танацков, И., Алексић, Д., Model for Optimization of Technology and Capacity in Marshalling Station, 20th International Scientific Conference, ISSN 1312-3823, стр. 1-36, 2011, Софија, Бугарска (M51)
  • Алексић, Д., Тепић, Ј., Сремац, С., Станић, М., Reducing CO2 Emmission with Multimodal Transport Technology A on Serbian Part of Corridor X, 20th International Scientific Conference 2011, ISSN 1312-3823, стр. 113, Софија, Бугарска (M51)
  • Стојић, Г., Тепић, Ј., Танацков, И., Сремац, С., Станић, М., Алексић, Д., The Role of the Railway in the Multimodal Transport in Vojvodina, 21st International Symposium EURO –ZEL 2013, Žilina, Slovak Republic, ISBN 978-80-263-0380-0, стр. 231-239, 2013. (M33)

   

   

 • Сања Милојевић, помоћник директора

  Сања Милојевић, помоћник директора

  Образовање: дипломирани саобраћајни инжењер, Одсек за железнички саобраћај и транспорт

  Након радног искуства у Траншпеду и приватном сектору, у Железничкој техничкој школи почиње да ради 2000. године као наставник саобраћајне групе предмета. Дуги низ година обаваљала је дужности организатора већа разреда и председника Стручног већа наставника саобраћајне групе предмета. Председник је Школског одбора, а у јануару 2015. године именована је на место помоћника директора. Тренутно обавља и послове одељењског старешине одељења 12 и организатора наставе. Члан је Стручног актива за развој школског програма.

   

 • Драгица Савић

  Драгица Савић

  Образовање: дипломирани правник

  Обавља дужност секретара Железничке техничке школе.