УПРАВА

 • Сања Милојевић, в.д.директор

  Сања Милојевић, в.д. директор

  Након радног искуства у Траншпеду и приватном сектору, у Железничкој техничкој школи почиње да ради 2000. године као наставник саобраћајне групе предмета. Дуги низ година обаваљала је дужности организатора већа разреда, председника Стручног већа наставника саобраћајне групе предмета и председника Школског одбора. Од јануара 2015. године обављала је дужност помоћника директора, а у јулу  2018. године именована је за вршиоца дужности директора Железничке техничке школе.

 • Драгица Савић

  Драгица Савић

  Образовање: дипломирани правник

  Обавља дужност секретара Железничке техничке школе.

 • Весна Сарајлић, помоћник директора

  Весна Сарајлић, помоћник директора

  Весна Сарајлић, дипломирани инжењер саобраћаја, У Железничкој техничкој школи запослена је од 1997. године као наставник саобраћајне групе предмета. Стручни испит за самостално обављање послова на железници положила је 2001. године.

  Дуги низ година обављала је послове организатора већа разреда и председника Стручног већа наставника саобраћајне групе предмета. У оквиру Пројекта снимања броја корисника градског железничког превоза у зони Града Београда, реализованог у организацији Саобраћајног института ЦИП 2001. године, радила је као организатор пројекта у Железничкој техничкој школи. Исте дужности је обављала и у Пројекту снимања броја путнка у возовима који саобраћају у систему Беовоза, у организацији Саобраћајног института ЦИП и ЈП Железнице Србије 2007. године.

  Била је и члан радне групе коју је Завод за унапређивање образовања и васпитања 2010. године именовао за припрему предлога наставног плана за средње стручно образовање у подручју рада саобраћаја.

  У школској 2018/2019. години именована је за помоћника директора.