Нада Бањанин Ђуричић

Нада Бањанин Ђуричић

Образовање: дипломирани социолог

Предаје социологију, устав и права грађана и грађанско васпитање. Користи интерактиван приступ у настави, методе активног учења и критичког мишљења. Подстиче ученике да трагају за релевантним изворима, да истражују и да буду активни. Њена интересовања укључују теоријске аспекте родно заснованог насиља и злостављања деце у породици. Објавила је социолошку студију „Ударац по души“ (ИКСИ и ЈЦПД, 1998), десетак чланака у стручној периодици и приручник за наставнике. Учествовала је у неколико вишегодишњих образовних пројеката: три пројекта Асоцијације за креативну комуникацију и дебату, Међународни програм „Промишљање у демократији“ који је укључио и међународну размену наставника (Лос Анђелес, Калифорнија), као и учешће на Међународној конференцији (Денвер, Колорадо), Интеркултуралност кроз књижевност и дијалог - INCLUDE са Групом 484.

Последњих година се бави имплементацијом наставе о Холокаусту у редовне наставне програме. Завршила је неколико домаћих и међународних семинара у Јад Вашему, у Јерусалиму, Лублину, Вашингтону, Скопљу, Аушвицу и учествовала на међународној конференцији у Јерусалиму. Коаутор је и реализатор акредитованог програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Учити о Холокаусту.  Чланица је Виктимолошког друштва Србије и Удружења наставника грађанског васпитања.

У школској 2017/2018. години је председник Стручног већа наставника друштвених наука и физичког васпитања, члан Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва и члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

 

Стручни радови и приручници