Снежана Спасојевић

Образовање: професор физичке културе

Наставник физичког васпитања и члан Тима за инклузивно образовање