Рајка Голубовић

Рајка Голубовић

Образовање: дипломирани професор историје и географије

Запослена је у Железничкој техничкој школи од 1996. године. Од тада је обављала низ одговорних дужности. Била је помоћник директора, организатор већа разреда и члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Тренутно обавља дужност одељењског старешине одељења 31-1 и члан је Тима за самовредновање. Ученике који показују посебно интересовање за историју редовно припрема за такмичења и са њима постиже изузетне  резултате на општинским, градским и републичким такмичењима. У сарадњи са колегама учествује у организацији ваннаставних активности као што су посете музејима, изложбама и различитим културним дешавањима.