СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

 • Милена Гајић

  Милена Гајић, наставник основа програмирања и веб дизајна

 • Бранислав Ђокановић

  Бранислав Ђокановић

  Образовање: дипломирани математичар

  У Железничкој техничкој школи почиње да ради 2008. године као наставник математике и рачунарства и информатике.

  Тренутно обавља дужности одељењског старешине одељења 11-2, члан је Тима за самовредновање и организатор већа одељења трећег разреда. Задужен је и за одржавање веб-сајта школе.

 • Марија Николић

  Марија Николић

  Образовање: дипломирани математичар

  Наставник математике

 • Татјана Павела

  Татјана Павела

  Образовање: дипломирани професор физике

  Магистрирала је на Катедри за физику и технику чврстог тела и плазме Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

  Од 1998. године ради у Железничкој техничкој школи као наставник физике. Радила је и као асистент за предмет Физика на Високој железничкој школи струковних студија. Учестовала је у изради програма за физику за средње стручне школе и гимназије и предлога норматива за наставна средства из физике при Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Излагала је на републичким семинарима о настави физике на теме „Електромагнетна индукција и Фарадејев закон“ и Непригушене, пригушене и принудне осцилације“.

  Тренутно обавља дужности одељењског старешине одељења 16-1 , члан је Стручног актива за развојно планирање, Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе и организатор већа одељења четвртог разреда.

  Стручни радови

 • Драгана Давидовић

  Драгана Давидовић

  Образовање: дипломирани математичар

  Након радног искуства у основној школи „Вук Караџић“ у Сремчици, у Железничкој техничкој школи почиње да ради 1990. године као наставник математике и рачунарства и информатике. Осим послова наставника, обављала је дужности одељењског старешине и организатора већа разреда. У току школске 2012/2013. године радила је као сарадник у настави на Високој железничкој школи струковних студија. Члан је Стручног актива за развој школског програма, Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва и председник Стручног већа наставника математике, информатике и природних наука. Посвећена је раду са даровитим учениицима кроз сталну сарадњу у Математичком друштву Архимедес.

  Стручни радови:

  Примена изометријских трансформација, база радова Завода за унапређивање образовања и васпитања, 2005.

 • Наставник математике и рачунарства и информатике, одељењски старешина одељења 26-1, члан Стручног тима за инклузивно образовање, организатор већа одељења првог разреда и заменик председника Стручног већа наставника математике, информатике и природних наука

 • Милош Прелић

  Милош Прелић

  Образовање: дипломирани професор физике

 • Данијела Климента

  Данијела Климента

  Наставник биологије и одељењски старешина одељења 21-1

 • Сандра Ђермановић

  Сандра Ђермановић

  Образовање: дипломирани математичар

  Наставник математике и рачунарства и информатике

 • Божана Делибашић
  Божана Делибашић

  Наставник хемије и одељењски старешина одељења 41-2

 • Горица Миљић

  Горица Миљић

  Образовање: дипломирани математичар

  Наставник математике и члан Стручног тима за каријерно вођење и саветовање