СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

 • Татјана Павела

  Татјана Павела

  Образовање: дипломирани професор физике

  Магистрирала је на Катедри за физику и технику чврстог тела и плазме Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

  Од 1998. године ради у Железничкој техничкој школи као наставник физике. Радила је и као асистент за предмет Физика на Високој железничкој школи струковних студија. Учестовала је у изради програма за физику за средње стручне школе и гимназије и предлога норматива за наставна средства из физике при Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Излагала је на републичким семинарима о настави физике на теме „Електромагнетна индукција и Фарадејев закон“ и Непригушене, пригушене и принудне осцилације“.

  Тренутно обавља дужности одељењског старешине одељења 46-1 , члан је Стручног актива за развојно планирање, Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе.

  Стручни радови

 • Бранислав Ђокановић

  Бранислав Ђокановић

  Образовање: дипломирани математичар

  У Железничкој техничкој школи почиње да ради 2008. године као наставник математике и рачунарства и информатике.

  Члан Тима за самовредновање. Задужен је и за одржавање веб-сајта школе.

 • Вук Вујовић

  Вук Вујовић, наставник математике

  Образовање: мастер математичар

  У Железничкој техничкој школи запослен је од  2020. године као наставник математике и веб-дизајна. На докторским студијама је из области вероватноће и стохастичких процеса. Учествовао је на међународним конференцијама:

  • Конгрес младих математичара, Нови Сад, октобар 2019.
  • Први сусрет математичара Србије и Црне Горе, Будва, октобар, 2019.

  на којима је излагао научне радове: Stochastic Heroin Model и Influence of white noise on stochastic heroin model with two distributed time delay.

   Добитник је стипендије за учешће на Осмом европском математичком конгресу који ће бити одржан у Порторожу 2021. године.

  Коаутор је научних радова:

  • Jovanović, V. Vujović, Stability of Stochastic Heroin Model with Two Distributed Delays,

  DCDS-B, American Institute of Mathematical Sciences

  • Vujović, M. Krstić, Stability of stochastic model for Hepatitis C with an isolation stage, Filomat, University of Niš

   

 • Данијела Климента

  Данијела Климента

  Наставник биологије

 • Јелена Лужњанин
  Јелена Лужњанин

  Наставник математике и рачунарства и информатике, одељењски старешина одељења 11-1, члан Стручног тима за инклузивно образовање, организатор већа одељења првог разреда и заменик председника Стручног већа наставника математике, информатике и природних наука

 • Божана Делибашић
  Божана Делибашић

  Наставник хемије и одељењски старешина одељења 3-3

 • Милош Прелић

  Милош Прелић

  Образовање: дипломирани професор физике

 • Марија Николић

  Марија Николић

  Образовање: дипломирани математичар

  Наставник математике

 • Горица Миљић

  Горица Миљић

  Образовање: дипломирани математичар

  Наставник математике и члан Стручног тима за каријерно вођење и саветовање