СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

 • Дејан Пишчевић
  Дејан Пишчевић

  Образовање: дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику

  Послове наставника математике, рачунарства и информатике и стручних предмета обављао је у неколико средњих и једној основној школи, а од школске 2017/2018. године ради у Железничкој техничкој школи као наставник електротехничке групе предмета. Поседује сертификат Network System Engineer.

 • Наставник електротехничке групе предмета, члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе и Тима за самовредновање

 • Наставник машинске групе предмета и члан Стручног тима за каријерно вођење и саветовање

 • Јелена Скоковић

  Јелена Скоковић Образовање: дипломирани инжењер машинства Наставник машинске групе предмета и члан Стручног тима за инклузивно образовање. Одељењски старешина одељења 13.

 • Александар Зеленовић

  Александар Зеленовић

  Образовање: дипломирани инжењер машинства. Наставник машинске групе предмета.

 • Јелена Јовановић

  Јелена Јовановић

  Образовање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства

  Наставник практичне наставе

 • Предраг Стјепчевић

  Наставник електротехничке групе предмета и члан Тима за промоцију школе 

 • Јасна Рапајић Илић

  Образовање: дипломирани инжењер машинства.

  Наставник машинске групе предмета и предузетништва. Члан је Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва и Тима за промоцију школе

 • Ален Вујановић

  Ален Вујановић

  Наставник електротехничке групе предмета и члан Стручног актива за развој школског програма 

 • Нела Вукосављевић

  Нела Вукосављевић

  Образовање: дипломирани инжењер електротехнике

  Наставник електротехничке групе предмета и члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Одељењски старешина одељења 1/62.

 • Маријана Балабушић

  Маријана Балабушић

  Образовање: дипломирани инжењер електротехнике, смер Енергетски претварачи и погони

  Професионалну каријеру започиње 1998. године на пословима одржавања опреме и пројектовања, а 2002. године прелази у Железничку техничку школу где ради као наставник електротехничке групе предмета.

  Обављала је задатке одељењског старешине и наставника – ментора, а у школској 2017/2018. години обавља послове заменика председника Стручног већа наставника машинске и електротехничке групе предмета и одељењског старешине одељења 43. Члан је Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва. Учествовала је у измени наставних планова и програма за образовне профиле техничар вуче и машиновођа за маневре. Заинтересована је за примену информационих технологија у настави, као и за креативно извођење наставе.

   

   

   

   

 • Александра Ђукановић
  Александра Ђукановић

  Наставник машинске групе предмета, члан Стручног актива за развојно планирање и председник Стручног већа наставника машинске и електротехничке групе предмета. У школској 2017/2018. години обавља дужност одељењског старешине одељења 23.