СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА САОБРАЋАЈНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

 • Југослав Трифуновић

  Наставник саобраћајне групе предмета и члан Стручног тима за каријерно вођење и саветовање

 • Весна Сарајлић

  Образовање: дипломирани саобраћајни инжењер, Одсек за железнички саобраћај

  У Железничкој техничкој школи запослена је од 1997. године као наставник саобраћајне групе предмета. Стручни испит за самостално обављање послова на железници положила је 2001. године.

  Дуги низ година обављала је послове организатора већа разреда и председника Стручног већа наставника саобраћајне групе предмета. У оквиру Пројекта снимања броја корисника градског железничког превоза у зони Града Београда, реализованог у организацији Саобраћајног института ЦИП 2001. године, радила је као организатор пројекта у Железничкој техничкој школи. Исте дужности је обављала и у Пројекту снимања броја путнка у возовима који саобраћају у систему Беовоза, у организацији Саобраћајног института ЦИП и ЈП Железнице Србије 2007. године.

  Била је и члан радне групе коју је Завод за унапређивање образовања и васпитања 2010. године именовао за припрему предлога наставног плана за средње стручно образовање у подручју рада саобраћаја.

  У школској 2017/2018. години обавља послове одељењског старешине одељења 41-1 и председника Стручног актива за развојно планирање.

 • Марко Пешовић

  Марко Пешовић

  Дипломирани инжењер саобраћаја, наставник саобраћајне групе предмета.

  У школској 2017/2018. години обавља дужност одељењског старешине одељења 2 1-1 и члан је Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе. Са поносом истичемо да је Марко био ученик наше школе те да се  након завршених студија вратио да стечена знања преноси млађим нараштајима.

 • Филип Сајић

  Филип Сајић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја, Одсек за железнички саобраћај

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник саобраћајне групе предмета од 2011. године. Обављао је дужности организатора наставе, а од 2012. године израђује школски распоред часова. Учествује у организацији и реализацији матурског и завршног испита и ментор је ученицима за завршне и матурске радове из три стручне области: Транспортно комерцијални и тарифски прописи, Железнички саобраћај и Организација железничког саобраћаја.

  У школској 2017/2018. обавља послове одељењског старешине одељења 42. Ангажован је и на инсталирању TCV апликације за издавање карата у међународном саобраћају, ОРКА апликације за издавање карата у унутрашњем саобраћају, као и на опремању рачунарске учионице путничким тарифама за унутрашњи и међународни саобраћај.

  Од 2014. године члан је Школског одбора Железничке техничке школе као представник запослених. Члан је Тима за самовредновање и Тима за промоцију школе.

  Стручни радови

   

   

 • Наташа Ђокић

  Наташа Ђокић

  Образовање: дипломирани инжењер за железнички саобраћај

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник саобраћајне групе предмета од 2000. године. Обављала је дужности организатора већа разреда и секретара Испитног одбора за завршне испите, а у децембру 2009. године представљала је школу на јавној расправи на којој су формулисани предлози стандарда знања и вештина за професију наставника. Тренутно обавља одељењског старешине одељења 21-2 и члана Тима за промоцију школе. Члан је Тима за самовредновање од његовог оснивања, а координатор од школске 2009/2010. године.

 • Наставник саобраћајне групе предмета

   

 • Зорица Митић Петковић

  Зорица Митић Петковић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја, Одсек за интегрални и индустријски транспорт

  Након завршених студија радила је на Саобраћајном факултету као сарадник на Одсеку за интегрални и индустријски транспорт, на Катедри за складишта и Катедри за руковање материјалом.

  У Железничкој техничкој школи ради од 2002. године као наставник саобраћајне групе предмета. Обављала је послове одељењског старешине и организатора већа разреда. Учествовала је у промотивним активностима школе и у раду Заједнице саобраћајних школа Србије. Била је члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за образовни профил Техничар логистике – оглед, члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за реформу образовних профила у железничком саобраћају, члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за план и програм образовних профила у железничком саобраћају и члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за наставна сресдтва.

  У овој школској години је одељењски старешина одељења 41-2 и координатор Тима за промоцију школе.

   

 • Споменка Миљанић

  Наставник саобраћајне групе предмета, члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и одељењски старешина одељења 27/28

   

   

 • Ана Пантић

  Ана Пантић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја, Одсек за железнички саобраћај и транспорт

  У Железничкој техничкој школи  ради од 2009. године као наставник саобраћајне групе предмета.

 • Александар Тошић

  Наставник саобраћајне групе предмета и члан Тима за промоцију школе. Обавља дужност одељењског старешине одељења 11-2.

 • Наставник саобраћајне групе предмета и члан Стручног тима за инклузивно образовање