СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА САОБРАЋАЈНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

 • Будимир Марковић

  Будимир Марковић

  Наставник саобраћајне групе предмета и члан Стручног тима за инклузивно образовање

 • Филип Сајић

  Филип Сајић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја, Одсек за железнички саобраћај

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник саобраћајне групе предмета од 2011. године. Обављао је дужности организатора наставе, а од 2012. године израђује школски распоред часова. Учествује у организацији и реализацији матурског и завршног испита и ментор је ученицима за завршне и матурске радове из три стручне области: Транспортно комерцијални и тарифски прописи, Железнички саобраћај и Организација железничког саобраћаја.

  У школској 2017/2018. обавља послове одељењског старешине одељења 42. Ангажован је и на инсталирању TCV апликације за издавање карата у међународном саобраћају, ОРКА апликације за издавање карата у унутрашњем саобраћају, као и на опремању рачунарске учионице путничким тарифама за унутрашњи и међународни саобраћај.

  Од 2014. године члан је Школског одбора Железничке техничке школе као представник запослених. Члан је Тима за самовредновање и Тима за промоцију школе.

  Стручни радови

   

   

 • Марко Пешовић

  Марко Пешовић

  Дипломирани инжењер саобраћаја, наставник саобраћајне групе предмета.

  У школској 2017/2018. години обавља дужност одељењског старешине одељења 1 1-1 и члан је Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе. Са поносом истичемо да је Марко био ученик наше школе те да се  након завршених студија вратио да стечена знања преноси млађим нараштајима.

 • Александар Тошић

  Александар Тошић

  Наставник саобраћајне групе предмета и члан Тима за промоцију школе. Обавља дужност одељењског старешине одељења 21-2.

 • Милош Стојковић

  Милош Стојковић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја

  Одељењски старешина одељења 2/7 и 2/8

 • Драгана Вучетић Радић

  Драгана Вучетић Радић

  Образовање: мастер инжењер саобраћаја. Наставник саобраћајне групе предмета.

 • Споменка Миљанић

  Наставник саобраћајне групе предмета, члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и одељењски старешина одељења 37/38

   

   

 • Ана Пантић

  Ана Пантић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја, Одсек за железнички саобраћај и транспорт

  У Железничкој техничкој школи  ради од 2009. године као наставник саобраћајне групе предмета.

 • Наташа Живановић

  Наташа Живановић

  Образовање: дипломирани инжењер за железнички саобраћај

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник саобраћајне групе предмета од 2000. године. Обављала је дужности организатора већа разреда и секретара Испитног одбора за завршне испите, а у децембру 2009. године представљала је школу на јавној расправи на којој су формулисани предлози стандарда знања и вештина за професију наставника. Тренутно обавља одељењског старешине одељења 31-2 и члана Тима за промоцију школе. Члан је Тима за самовредновање од његовог оснивања, а координатор од школске 2009/2010. године.

 • Југослав Трифуновић

  Наставник саобраћајне групе предмета и члан Стручног тима за каријерно вођење и саветовање

 • Зорица Митић Петковић

  Зорица Митић Петковић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја, Одсек за интегрални и индустријски транспорт

  Након завршених студија радила је на Саобраћајном факултету као сарадник на Одсеку за интегрални и индустријски транспорт, на Катедри за складишта и Катедри за руковање материјалом.

  У Железничкој техничкој школи ради од 2002. године као наставник саобраћајне групе предмета. Обављала је послове одељењског старешине и организатора већа разреда. Учествовала је у промотивним активностима школе и у раду Заједнице саобраћајних школа Србије. Била је члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за образовни профил Техничар логистике – оглед, члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за реформу образовних профила у железничком саобраћају, члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за план и програм образовних профила у железничком саобраћају и члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за наставна сресдтва.

  У овој школској години је одељењски старешина одељења 31-1 и координатор Тима за промоцију школе.