СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА САОБРАЋАЈНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

 • Ана Пантић

  Ана Пантић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја

  Звање дипломираног инжењера саобраћаја стекла је децембра 2008. године на Саобраћајном факултету у Београду, на Одсеку за железнички саобраћај и транспорт. Од 2009. године  запослена је у Железничкој техничкој школи у Београду као наставник саобраћајне групе предмета.

  Поред дужности наставника и одељењског старешине,  обављала је и дужности председника Стручног већа наставника саобраћајне групе предмета, ментора за матурске и завршне испите, организатора већа разреда, била је координатор Тима за образовање одраслих, члан Тима за промоцију школе и члан Тима за инклузивно образовање.

  У наставној пракси залаже се за усвајање знања кроз употребу нових метода рада и примену информационих технологија. Подржава тимски рад, размену професионалних знања и искустава са другим наставницима и стручним сарадницима. Демонстрира вредности и понашање које се од ученика очекује и има позитиван став према раду. Редoвно прати нове тенденције и промене у струци. У раду са ученицима  труди се да побуди њихову унутрашњу мотивацију, континуирано прати постигнућа ученика у циљу објективног оцењивања.

 • Филип Сајић

  Филип Сајић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја, Одсек за железнички саобраћај

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник саобраћајне групе предмета од 2011. године. Обављао је дужности организатора наставе, а од 2012. године израђује школски распоред часова. Учествује у организацији и реализацији матурског и завршног испита и ментор је ученицима за завршне и матурске радове за стручне области из подручја рада саобраћај.

  Ангажован је и на инсталирању TCV апликације за електронско издавање карата у међународном саобраћају, ОРКА апликације за електронско издавање карата у унутрашњем саобраћају, на набавци терминала ТС-40, као и на опремању рачунарске учионице путничким тарифама за унутрашњи и међународни саобраћај.

  У периоду од 2014. до 2018. године био је члан Школског одбора Железничке техничке школе као представник запослених. Координатор је тима за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи.

  Стручни радови

 • Милош Стојковић

  Милош Стојковић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја

  Наставник саобраћајне групе предмета

 • Споменка Миљанић

  Споменка Миљанић

  Наставник саобраћајне групе предмета 

 • Сања Милојевић

  Сања Милојевић

  Након радног искуства у Траншпеду и приватном сектору, у Железничкој техничкој школи почиње да ради 2000. године као наставник саобраћајне групе предмета. Дуги низ година обаваљала је дужности организатора већа разреда, председника Стручног већа наставника саобраћајне групе предмета и председника Школског одбора. Од јануара 2015. године обављала је дужност помоћника директора, а у јулу  2018. године именована је за вршиоца дужности директора Железничке техничке школе. Дужност је обављала до децембра 2018. године

 • Наташа Живановић

  Наташа Живановић

  Образовање: дипломирани инжењер за железнички саобраћај

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник саобраћајне групе предмета од 2000. године. Обављала је дужности организатора већа разреда и секретара Испитног одбора за завршне испите, а у децембру 2009. године представљала је школу на јавној расправи на којој су формулисани предлози стандарда знања и вештина за професију наставника.

 • Весна Сарајлић

  Весна Сарајлић, дипломирани инжењер саобраћаја, У Железничкој техничкој школи запослена је од 1997. године као наставник саобраћајне групе предмета. Стручни испит за самостално обављање послова на железници положила је 2001. године.

  Дуги низ година обављала је послове организатора већа разреда и председника Стручног већа наставника саобраћајне групе предмета. У оквиру Пројекта снимања броја корисника градског железничког превоза у зони Града Београда, реализованог у организацији Саобраћајног института ЦИП 2001. године, радила је као организатор пројекта у Железничкој техничкој школи. Исте дужности је обављала и у Пројекту снимања броја путнка у возовима који саобраћају у систему Беовоза, у организацији Саобраћајног института ЦИП и ЈП Железнице Србије 2007. године.

  Била је и члан радне групе коју је Завод за унапређивање образовања и васпитања 2010. године именовао за припрему предлога наставног плана за средње стручно образовање у подручју рада саобраћаја.

  У школској 2018/2019. години именована је за помоћника директора. На овој дужности била је ангажована до децембра 2018.

 • Драгана Вучетић Радић

  Драгана Вучетић Радић

  Образовање: мастер инжењер саобраћаја. Наставник саобраћајне групе предмета.

 • Зорица Митић Петковић

  Зорица Митић Петковић

  Образовање: дипломирани инжењер саобраћаја, Одсек за интегрални и индустријски транспорт

  Након завршених студија радила је на Саобраћајном факултету као сарадник на Одсеку за интегрални и индустријски транспорт, на Катедри за складишта и Катедри за руковање материјалом.

  У Железничкој техничкој школи ради од 2002. године као наставник саобраћајне групе предмета. Обављала је послове одељењског старешине и организатора већа разреда. Учествовала је у промотивним активностима школе и у раду Заједнице саобраћајних школа Србије. Била је члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за образовни профил Техничар логистике – оглед, члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за реформу образовних профила у железничком саобраћају, члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за план и програм образовних профила у железничком саобраћају и члан Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања за наставна средства.

  Обавља дужност координатора Тима за промоцију школе.

   

 • Будимир Марковић

  Будимир Марковић

  Наставник саобраћајне групе предмета

 • Југослав Трифуновић

  Наставник саобраћајне групе предмета