СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА

 • Ана Аничић

  Ана Аничић

  Образовање: дипломирани професор француског језика и књижевности

  Након завршених студија и рада у више основних школа, од 2007. године ради у Железничкој техничкој школи. Предаје француски језик и пословни француски језик. Обављала је и послове одељењског старешине, организатора наставе и координатора школе са Канцеларијом за младе општине Палилула.

  Сарадњу са издавачком кућом Klett почиње 2011. године, радећи као коаутор адаптације уџбеника Version originale - bleu (за 1. разред гимназија и средњих стручних школа - пета година учења и 2. разред гимназија и средњих стручних школа - друга година учења). За овог издавача радила је и педагошку документацију (глобалне планове, оперативне планове и дневне припреме) која прати њихове уџбенике за остале године учења француског језика у гимназијама и средњим стручним школама.

  Дужи низ година бави се превођењем књига, туристичких водича и стручних текстова из више области. Од 2014. године ради и у основној школи „Радоје Домановић“ у Новом Београду.

   

 • Владимир Павловић

  Владимир Павловић

  Образовање: дипломирани професор српског језика и књижевности

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник српског језика и књижевности од 2000. године, а од школске 2016/2017. године и као школски библиотекар. У сарадњи са колегиницом Драганом Китановић руководи радом драмске секције.

  Пише прозу и драмске текстове. Објавио је књигу приповедака Џими Глодач и Наполеон Кокс(2007).

 • Светлана Братић

  Наставник српског језика и књижевности, одељењски старешина одељења 3-62, члан Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

 • Зорана Војић

  Зорана Војић

  Образовање: дипломирани професор немачког језика

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник стручног и пословног немачког језика. Члан је Стручног тима за каријерно вођење и саветовање.

 • Милијана Добросављевић

  Милијана Добросављевић
  Образовање: дипломирани професор српског језика и књижевности
  Запослена је у Железничкој техничкој школи од септембра 1999. године као наставник српског језика и књижевности. Тренутно обавља дужност одељењског старешине одељења 1-3-1. Члан је Тима за промоцију школе као администратор школског веб-сајта и Фејсбук странице. Руководи радом Литерарне секције.
  Признања
  • Награђена на 24. литерарном конкурсу "Светосавље и наше доба" као наставник са највећим бројем успешних радова, 2016.

 • Оливера Милићевић

  Оливера Милићевић

  Образовање: дипломирани професор енглеског језика и књижевности

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник енглеског и пословног енглеског језика од 2006. године. Члан је Тима за професионални развој.

  У избору тема за стручно усавршавање и унапређење наставе даје предност компетенцијама везаним за подршку развоју личности  ученика и комуникацију и сарадњу.

   

 • Др Соња Радојевић-Секуловић

  др Соња Радојевић-Секуловић, наставник српског језика и књижевности

  Магистрирала је 2005. године на Филолошком факултету у Београду на тему „Мотив женске лепоте у лирско-епској народној поезији“. Докторски рад на тему „Урок, благослов и клетва у лирско-епској народној поезији“ одбранила је на истом факултету 2016. године.

  Пише поезију, кратку прозу, рецензије и студије. Добитник је награде Матице српске за најбољи песнички рукопис аутора до 27. године („Поноћна паника“,  Матица српска, Нови Сад, 1995).

   У Железничкој техничкој школи ради као наставник српског језика и књижевности. Обавља дужност председника Стручног већа наставника српског језика и књижевности и страних језика.Оснивач је и руководилац етнолошке секције - Етноклуба ЖТШ.

 • Тања Антонијевић

  Наставник српског језика и књижевности, председник Стручног актива за развој школског програма и одељењски старешина одељења 1-61.

 • Драгана Китановић

  Драгана Китановић

  Образовање: дипломирани професор енглеског језика и књижевности, магистар наука о драмским уметностима из области студија филма и медија

  Додатно образовање: шестомесечна едукација у летњим школама енглеског језика у Лондону, Окфорду и Хејстингсу; трогодишња едукација из теорије визуелних  уметности при Центру за савремену уметност – Београд; једногодишња интернационална едукација из групне психоанализе при Институту за ментално здравље – Београд;  двогодишња едукација  из Анализе снова при Институту за психијатрију – Београд; четворогодишња едукација из психодраме при Институту  за психијатрију - Београд; једногодишња едукација из филмске режије при  Школи филмске режије – „Квадрат”.

  Била је ко-уредница школског часописа Синергија и одговорна уредница часописа за теорију визуелних уметности којег су подржали Европска културна фондација и Минстарство културе. За потребе школе, а у својству организатора културних активности, спровела је емпиријско-теоријско истраживање – „Културна анимација и формирање културних навика у Железничој техничкој школи”, објављено у часопису Синергија. У теоријским часописима, објављивала је преводе радова истакнутих светских теоретичара (Алана Бадјуа, Фредрика Џејмсона, Нормана Брајсона, Елизабет Кауи, Каје Силверман..) са енглеског на српски језик. Аутор је више теоријских и критичких радова и приказа књига из области лингвистике, студија културе, филма и медија, објављених у часописима Лингвистичке актуелности, Иновације у настави, Филмске свеске, Прелом, Зборник радова факлтета драмских уметности, Синергија. На енглеском језику, објавила је интервју са Вимом Вендерсом (What`s Wrong with A Cowboy in Belgrade), као и теоријски рад (Rethinking Film History Through Cinema of Wim Wenders). Била је сарадник лингвистима Ивану Клајну и Милану Шипки за прикупљање грађе при изради Великог речника страних речи и израза у издању Прометеја. Као преводилац и лектор за енглески и српски језик, повремено сарађује са Институтом за позориште, филм, радио и телевизију. Члан је Удружења научних преводилаца и Психодрамске асоцијације.

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник енглеског језика. Заједно са колегом Владимиром Павловић, руководи радом Драмске секције, у оквиру које је режирала више школских представа. Оснивач је Филмске секције и заговорник увођења филмске културе у редовно средњошколско образовање. Уређује фејсбук страницу Creative Community где подстиче филмско и фото стваралаштво талентованих ученика. Члан је Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе и Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва.

  Посебно је посвећена интердисциплинарном и интерактивном приступу настави, те интеграцији стечених интердисциплинарних знања у наставу енглеског језика и драмску педагогију.

   

 • Вишња Минчев

  Вишња Минчев

  Образовање: дипломирани професор енглеског језика и књижевности

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник енглеског и пословног енглеског језика од 2002. године. Обављала је послове организатора већа разреда, председника Стручног актива за развој школског програма и администратора школског веб-сајта. Координатор је Тима за професионални развој. Води школску Секцију за енглески језик и Вики секцију. Коаутор је акредитованог програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Учити о Холокаусту

  Посвећена је континуираном стручном усавршавању и унапређивању наставе, са посебним интересовањем за коришћење информационо-комуникационих технологија и интердисциплинарни приступ настави. Од јуна 2015. године је сертификовани тренер Британског савета. Бави се превођењем стручних текстова, приручника и књига и симултаним превођењем.

  Члан је Удружења професора енглеског језика Србије, Друштва за стране језике и књижевности Србије, Центра за унапређење наставе Абакус и Заједнице која учи „Сазнање“.

   Стручни радови

  Награде и признања

  • Трећа награда у категорији средњих стручних и уметничких школа на наградном конкурсу Креативна школа за рад „Холокауст – култура сећања“, 2013.
  • Похвалница за допринос развоју школског библиотекарства у категорији Библиотека – расадник вештина и врлина на Смотри стваралаштва школских библиотекара, 2013.
  • Захвалница за успешно учешће на конкурсу Сазнали на семинару и применили у пракси и допринос унапређивању стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, 2013.
  • Стипендија за похађање обуке „Building Teaching Skills Through the Interactive Web“ Одсека за лингвистику Универзитета у Орегону у оквиру програма „E Teacher Scholarship“ Министарства спољних послова САД-а, 2014.
  • Награда за најбоље уређен електронски портфолио за наставнике у школској 2015/2016. години, 2016.
  • Излагања на стручним скуповима

   • Могућности примене корелације у настави књижевности – билингвални огледни час, коаутор, Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности, Друштво за српски језик и књижевност, Београд, 2013
   • Интердисциплинарна настава у мултимедијалном центру, коаутор, Смотра стваралаштва школских библиотекара, Друштво школских библиотекара, Београд, 2013
   • Technology in the Classroom (How to Thrive – not just Survive in a One-Computer Classroom),  аутор, Teacher Trainer Development Course, Британски савет, Београд, 2015
   • Акредитовани програм обуке „Учити о Холокаусту“, коаутор и реализатор, Прва крагујевачка гимназија, Група 484, Крагујевац, 2015
   • Continuous Professional Development of Teachers in Serbia, аутор, Career advancement of teachers through continuous school-based professional development, Програм Песталоци, Кишињев, Молдавија, 2016
   • Ново читање Андрића у педагошкој пракси, коаутор, Међународна научна конференција „Иво Андрић у нашем времену“, Андрићев институт, Вишеград,2017
   • Web 2.0 for All, аутор, ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика  The Teacher's Guide through ELT Galaxy, Удружење наставника енглеског језика Србије ЕЛТА, Београд, 2018
   • A Creative Language Journey through Arts and Culture, аутор, Међународна конференција за наставнике енглеског језика No Limits, ATECR, Храдец Кралове, Чешка, 2018