СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

 • Борис Јашовић

  Борис Јашовић

  Наставник устава и права грађана и грађанског васпитања


 • Образовање: професор физичке културе

  Наставник физичког васпитања и члан Тима за инклузивно образовање

 • Јелица Драгутиновић

  Наставник физичког васпитања, члан Стручног актива за развојно планирање и одељењски старешина одељења 32

 • Горан Петровић

  Горан Петровић

  Наставник физичког васпитања и члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе

 • Момчило Јовић

  Момчило Јовић

  Образовање: дипломирани музичар

  Наставник музичког васпитања

 • Александар Загорац

  Наставник ликовне културе

 • Наставник филозофије и школски библиотекар

  У школској 2017/2018. години је заменик председника Стручног већа наставника друштвених наука и физичког васпитања и члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 • Драгана Мандић

  Наставник историје и члан Стручног актива за развој школског програма

 • Нада Бањанин Ђуричић

  Нада Бањанин Ђуричић

  Образовање: дипломирани социолог

  Предаје социологију, устав и права грађана и грађанско васпитање. Користи интерактиван приступ у настави, методе активног учења и критичког мишљења. Подстиче ученике да трагају за релевантним изворима, да истражују и да буду активни. Њена интересовања укључују теоријске аспекте родно заснованог насиља и злостављања деце у породици. Објавила је социолошку студију „Ударац по души“ (ИКСИ и ЈЦПД, 1998), десетак чланака у стручној периодици и приручник за наставнике. Учествовала је у неколико вишегодишњих образовних пројеката: три пројекта Асоцијације за креативну комуникацију и дебату, Међународни програм „Промишљање у демократији“ који је укључио и међународну размену наставника (Лос Анђелес, Калифорнија), као и учешће на Међународној конференцији (Денвер, Колорадо), Интеркултуралност кроз књижевност и дијалог - INCLUDE са Групом 484.

  Последњих година се бави имплементацијом наставе о Холокаусту у редовне наставне програме. Завршила је неколико домаћих и међународних семинара у Јад Вашему, у Јерусалиму, Лублину, Вашингтону, Скопљу, Аушвицу и учествовала на међународној конференцији у Јерусалиму. Коаутор је и реализатор акредитованог програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Учити о Холокаусту.  Чланица је Виктимолошког друштва Србије и Удружења наставника грађанског васпитања.

  У школској 2017/2018. години је председник Стручног већа наставника друштвених наука и физичког васпитања, члан Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва и члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

   

  Стручни радови и приручници

 • Рајка Голубовић

  Рајка Голубовић

  Образовање: дипломирани професор историје и географије

  Запослена је у Железничкој техничкој школи од 1996. године. Од тада је обављала низ одговорних дужности. Била је помоћник директора, организатор већа разреда и члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Тренутно обавља дужност одељењског старешине одељења 41-1 и члан је Тима за самовредновање. Ученике који показују посебно интересовање за историју редовно припрема за такмичења и са њима постиже изузетне  резултате на општинским, градским и републичким такмичењима. У сарадњи са колегама учествује у организацији ваннаставних активности као што су посете музејима, изложбама и различитим културним дешавањима.

 • Саша Ђокић

  Наставник верске наставе, члан Стручног тима за каријерно вођење и саветовање и одељењски старешина одељења 36-1